För besökare


För andra året i rad slås portarna upp för Apoteksforum – den kombinerade mässan och konferensen för apoteksbranschens personal som hålls på Kistamässan den 26–27 november.  Under de två dagarna arrangeras ett flertal seminarier där två aktuella ämnen är diabetes och antibiotikaresistens.

I övrigt på programmet kan nämnas nya rön och erfarenheter kring kommunikation i patientmötet på apotek från bl.a Danmark och Norge. Utöver seminarierna samlas ett stort antal utställare med koppling till de produkter och tjänster som är relevanta för apoteksaktörerna.

Apoteksforum arrangeras av Bra Mässor i samarbete med Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin. Andra partners är Svensk Egenvård, Sveriges Farmaceuter och Farmaceuter utan gränser. Mediepartner är Läkemedelsvärlden. Seminariepartner är Sveriges Apoteksförening.


FOKUS-poäng
Sveriges Farmaceuter erbjuder alla medlemmar en möjlighet att erhålla FOKUS-poäng för kompetensutvecklande aktiviteter som innefattar farmaci och/eller verktyg för att omsätta den farmaceutiska professionen. Mer information om FOKUS finns på Sveriges Farmaceuters hemsida.

För Apoteksforum 2019 erhåller du FOKUS-poäng om du deltar i seminarierna. Samtliga seminarier är poänggrundande och en timme ger ett FOKUS-poäng, en heldag ger max 5 poäng.

Du som arbetar inom apoteksbranschen är välkommen till oss den 26-27 november 2019 då vi slår upp dörrarna till mötesplatsen för alla som arbetar inom apotek. Även i år håller vi till på Kistamässan, norr om Stockholm.  För mer information klicka här.

Boka in årets apotekshändelse i kalendern så att du inte missar den!
Allt är helt kostnadfritt för dig som besöker mässan.

Öppettider 2019:
26 november  10.00– 17.00 följt av mingel i mässhallen
27 november  09.00 – 16.00
Besöket är kostnadsfritt men du måste registrera dig till mässan.

ANMÄL DIG TILL APOTEKSFORUM HÄR!


Förutom intressanta föreläsningar har vi även en tävling och prisutdelning. 

Årets kompetensapotek 2019

2018 vann Apoteket Juwelen från Borås titeln efter att ha slagit ut konkurrenterna i kvarts-, semi- och slutfinal på mässans scener.
På Apoteksforum 2019 är det dags för en ny tävling och nya vinnare kommer koras. 

Läkemedelsakademin arbetar för en bättre läkemedelsanvändning. Som ett led i det arbetet anordnas, för fjärde året i rad, tävlingen "Årets Kompetensapotek". Syftet med tävlingen är att lyfta fram vikten av kompetens hos apotekens medarbetare. Här är personalen på landets apotek en viktig länk i hela den kedja som främjar en god läkemedelsanvändning.

Läs mer på Läkemedelsakademins hemsida

 

Pris för Bästa kundinsats på apotek


Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.

De tre nominerade 2019:

Axel Melin 

leg. receptarie, apotekschef,
Kronans Apotek, Västervik

Genom uppmärksamhet och mycket god kundkommunikation fångade Axel upp orsaken till de besvärliga biverkningar som kunden fått. Biverkningarna försvann efter en dosjustering.

Matilda Persson

leg. receptarie,
Apotek Hjärtat ICA Maxi Hässleholm. 

Genom ett lyhört samtal och kompetent tolkning av EES-signal kunde Matilda identifiera att en mindre allvarligt klassad interaktion påverkade kundens behandling. Kunden och ansvarig läkare fick uttömmande information av Matilda, och läkemedelsbehandlingen justerades.
 

Mikael Söderlund

leg. apotekare, läkemedelsansvarig, Apoteket, Kungens Kurva

Med en kunnig och individuellt anpassad dialog fick Mikael en kund att förstå värdet i sin läkemedelsbehandling mot hjärt-kärlsjukdom. Kunden lämnade apoteket med en fördjupad förståelse kring behandlingen och var motiverad att fortsätta den.