Om...


Apoteksforum är en aktuell mötesplats för apoteksbranschen. Apoteksforum i Stockholm ägde rum för första gången i oktober 2018, på Kistamässan. Den 26-27 november 2019, kommer detta uppskattade evenemang tillbaka.

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin och BraMässor arrangerar tillsammans Apoteksforum och vill fokusera på de behov apotekspersonal och ledningspersoner såväl ute på apoteken som på kedjornas centrala enheter har.

Läkemedelsakademin, som erbjuder utbildningar på olika nivåer i många format för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet, och mässföretaget BraMässor, kommer tillsammans att stå som garanter för att Apoteksforum får ett högintressant innehåll och namnkunniga utställare som attraherar till besök på plats när dörrarna slås upp.