Program för Apoteksforum

På Apoteksforum harde vi ett fullspäckat program med många intressanta föreläsningar och aktiviteter 2018.
15 seminarier som Läkemedelsakademin, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Apoteksförening, Farmaceuter utan Gränser med flera har arrangerat.


Vi hade även en tävling, Årets ff som du kunde följa båda dagarna.  Detta finner du på scenerna Markattan och Enhörningen i direkt anslutning till utställningshallen.  Nedan finns en översikt över  programmet 2018.

Program den 9 oktober
Program den 10 oktober
Programöversikt
Utställarnas program


Utställarna har ett eget scenprogram där de delar med sig av det senaste. Det är korta föreläsningar för att ge råd och inspirera.