Program för Apoteksforum 2019

Nu är äntligen programmet för Apoteksforum klart! Liksom förra året finns det många intressanta föreläsningar och aktiviteter. 

Under Apoteksforum kommer även Rune Lönngrenpriset att delas ut, där vinnaren i samband med prisutdelningen håller ett kort föredrag om sitt arbete. Årets Rune Lönngrenpris tilldelas Sofia Kälvemark Sporrong, för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning.

Tisdag 26 november       Scen Enhörningen                      
 

10:30 - 10:35
Inledningstal
Karin Meyer, Apotekarsocieteten
10:35 - 12:00
Nya möjligheter för diabetespatienten
Diabetes är ju en vanlig och växande sjukdom med komplex orsaksbild. Nya behandlingsmetoder har tillkommit och utvecklingen av nya hjälpmedel sker i snabb takt. Den här patientgruppen är vanlig på våra apotek och under det här passet får du lära dig mer om de olika behandlingsmöjligheterna och andra hjälpmedel som hjälper dessa patienter i vardagen.
10.35-11.15
Diabetes övergripande
Övergripande genomgång av diabetes typ 1 och typ 2, dagens olika behandlingsmetoder samt en inblick i kommande behandlingsmöjligheter.
Neda Rajamand Ekberg, Specialistläkare, KS Solna
11.15-11.20
Paus
11.20-11.40
Utmaningar för diabetespatienter och anhöriga 
Taraneh Shojaei, Anhörig till nydebuterat barn samt apotekare

11.40-12.00
Hälsoaktiv - ett effektivt och uppskattat stöd för diabeteskunden
Hälsoaktiv är ett stöd för diabeteskunden som initieras av apotek. Det vann pris för Bästa patientinformation 2018. Syftet är att öka motivation och förståelse hos patienten så att både den farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingen får bättre effekt.
Mats Wennberg, Apoteket AB
12:00 - 13:00
Paus

13.00 - 14:00
10 år efter apoteksomregleringen - Lärdomar, utmaningar & spaningar

Moderator: Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden
För 10 år sedan genomfördes omreglering av den svenska apoteksmarknaden. Vad blev de största förändringarna för apoteken, myndigheterna, vården och framförallt patienterna? Hur går det för apoteksmarknaden idag och vilka är de största utmaningarna framåt? 
Panel: Johan Wallér , Sveriges Apoteksförening, Annika Babra, Läkemedelsverket, Thony Björk, SPF , Ture Ålander, Med dr, specialist i allmänmedicin, leg läk

14:00 - 14:30
Paus
 
14.30 - 15.20
Kampen mot antibiotikaresistens - hur lång är egentligen en hel kur?

Moderator: Ingrid Helander, Läkemedelsvärlden
Ny forskning visar att antibiotikabehandling oftast kan ges under kortare tid än som tidigare varit praxis – utan att kvaliteten på behandlingen försämras. Kortare behandlingstider är positivt både ur ett antibiotikaresistens- och ett patientperspektiv, då resistensutvecklingen bromsas in och biverkningarna kan minskas. Men vilka är de nya rekommendationerna och vilka är på gång? Och hur implementeras de på apotek?
14:30-14:50

Antibiotikabehandling – här är de senaste rekommendationerna

Gunilla Skoog-Ståhlgren,  Folkhälsomyndigheten 

14.50-15.10

Så implementeras nya antibiotikarekommendationer på apotek
Karin Pesula, Kronans Apotek

15.10-15.20
Diskussion och frågestund
 
15.20-
15.30
Paus
 
15.30-
16.15

Restnoteringar

Ett allt vanligare problem på våra apotek. Vad beror det på och hur kan vi hjälpa våra kunder på apoteken på bästa sätt?

 

16.15-
16.35
Rune Lönngrenpriset
Årets Rune Lönngrenpris tilldelas Sofia Kälvemark Sporrong, Farmaciinstitutet på Köpenhamns universitet, för sin forskning kring apotekens och apoteksfarmaceuternas roll för en god läkemedelsanvändning.
16:35
Mingel Utan Gränser
Arrangör: Farmaceuter utan gränser

Tisdag 26 november                                    Scen Markattan


 
11:00 - 12:00
När farmaceutisk omsorg och försäljning stärker varandra
En föreläsning som sätter fingret på kärnan i kundmötet på apotek. Vad gör vi för skillnad som farmaceuter och vad kan vi göra mer?  Hur väl använder vi kunddialogen som verktyg för att omvandla kunskap till patientnytta, arbetsglädje och lönsamhet?
Anna Diamantis, Egenföretagare
12:00 - 13:00
Paus
13.00 - 13:30
Årets Kompetensapotek
Kvartsfinal 1
13:30 - 14:00
Paus
14:00 - 14:30

Årets Kompetensapotek

Kvartsfinal 2

14:30 - 15:00

Paus

15:00 - 15:30

Årets Kompetensapotek

Kvartsfinal 3
15:30 - 16:00

Paus

16:00 - 16:30

Årets Kompetensapotek

Kvartsfinal 4 

16:35-
Mingel Utan Gränser
Arrangör: Farmaceuter utan gränser

Onsdag 27 november         Scen Enhörningen


 
09:30 - 11:45
Apoteksforskning, en viktig del för apotekens framtid
Apoteksbranschen står inför stora förändringar med digitalisering och TLV arbetar med en utvärdering kring farmaceutiska tjänster. Samtidigt har forskningen kring apoteken mer eller mindre legat nere sedan omregleringen. Varför är det så? Vad kan forskningen bidra med? Vilken kunskap behöver politiken och apoteken för att utvecklas?
9.30-10.00
Apoteksforskning, en viktig del för apotekens framtid
Sofia Kälvemark Sporrong, Farmaciinstitutet på Köpenhamns universitet, Anna Montgomery, TLV och Andreas Rosenlund, Kronans apotek.
10.00-10.45
Patientmötet på apotek, ny forskning om kommunikation med exempel från Danmark och Norge
Susanne Kaae, Farmaciinstitutet på Köpenhamns universitet och Karin Svensberg, Fakulteten for helsevitenskap på Oslo universitet.
10.45-11.00
Paus

11.00-11.45

Utmaningar och möjligheter med apoteksforskning, olika perspektiv
Moderator: Anders Pesula
a) Introduktion av ämnet med bl. a intervju med Elisabeth Helgesson, Kronans Apotek
b) Gruppvis väggtidningsarbete kring hur vi stärker forskningen och övervinner utmaningar och hinder
c) Sammanställning: Vad tar vi med oss hem i vår egen verksamhet

11:45 - 12:30

Paus
12:30-
14.10

Råd och Vård i den Digitala Framtiden
Moderator: Thomas Zabihi, Viva Media
Vi befinner oss i en tid där den digitala transformationen går framåt mot en fartfylld framtid med smarta algoritmer och agila processer, där kundresan påverkas av nya förhållningssätt i takt med den tekniska utvecklingen.
Följ med oss när vi diskuterar patienter/kunder samt bolagens spännande utmaningar med toppkandidater i Panelen.

Panelen: Ola Ebenhart, Apoteksgruppen,  Björn Thorngren, Meds.se, Mikael Lenneryd, Apoteket AB,  Leo Heijbel,  Doktor.se
 

14.15- 14.30

Pris för bästa kundinsats 2019
Anna Montgomery ordf. sektionen för öppenvårdsfarmaci delar ut priset.

14.30- 15.00 

Paus

15.00-
15.30

Årets Kompetensapotek

Final

Onsdag 27 november         Scen Markattan


 
09.30-
10.15
Nationella läkemedelslistan - vad innebär det för mig på apoteket?
Nästa sommar ersätter Nationella läkemedelslistan receptregistret och läkemedelsförteckningen. Fokus har tidigare legat på de stora förändringar som detta innebär för vården men även för apoteken och farmaceuterna kommer det innebära en stor skillnad när recept kan förnyas, uppdateras och makuleras på ett helt annat sätt. Hantering av spärrar, samtycken och fullmakter ändras och möjligheten att under vissa förutsättningar få ta del av ordinationsorsak ställer nya krav på farmaceuterna. Clary Holtendal, Sveriges Apoteksförening kommer räta ut några av frågetecknen.
10:15-
10.30
 Paus
10.30-
11.15
Stänga eller inte stänga EES-signalen? 
Elektroniskt Expertstöd, EES, är ett uppskattat och välanvänt verktyg på apotek men åsikterna går isär ifall man bör stänga signalerna som genereras eller inte. Vad beror det på, hur ska man se på EES och vad det ska användas till? Lyssna på och delta gärna själv i diskussionen. Som grund används den statistik och de synpunkter som Sveriges Apoteksförening samlat in i samband med årets seniorvecka.
Moderator Fredrik Boström, Sveriges Apoteksförening.
 
11:15 - 12.15
Paus
12.15-
13.00

Nedslag i vardagen - farmaceutiska tjänster i praktiken
Farmaceutiska tjänster är ett hett ämne bland annat genom det uppdrag som TLV har. Men redan idag genomförs många olika tjänster ute på apoteken som syftar till att förbättra läkemedelsbehandlingen för patienterna. Under detta pass presenteras olika exempel från apotek runt om i landet att lära sig och inspireras av. Vad är det man gör, hur gör man det och vad är hemligheten bakom en lyckad farmaceutisk tjänst?

13.00-
13.15
Paus
13.15-
13.45

Årets Kompetensapotek

Semifinal 1

13.45-
14.00
Paus
 
14.00-
14.30
Årets Kompetensapotek 
Seminfinal 2