Arrangörer och partners

BraMässor Sverige är en helt oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang och som tillvaratar de olika branschernas och branschföreningarnas behov och intressen. BraMässor står för Svenska Branschföreningars Mässbolag och utgör ett starkt och attraktivt alternativ till traditionella mässarrangörer.

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Utbudet täcker läkemedelskedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.


 

Sveriges Farmaceuter organiserar receptarier och apotekare inom apotekssektorn, läkemedelsindustrin, samt inom statliga myndigheter, akademi och landsting. Branschens framtid finns också representerad inom förbundet i form av farmacistudenterna på universitet och högskolor.
Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön. De som jobbar på apotek kan vara medlemmar i Unionen.


 

Läkemedelvärlden.se är en oberoende nyhetssajt som bevakar hela läkemedelsområdet. Läkemedelsvärlden ges ut av, men är redaktionellt oberoende från, Apotekarsocieteten och riktar sig till dig som arbetar med läkemedel och läkemedelsfrågor i någon form, samt till en intresserad allmänhet. Vår vision är att göra Sverige kunnigare om läkemedel.

Farmaceuter utan Gränser Sverige arbetar för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling, med inriktning på låginkomstländer.


 


Svensk Egenvård består av leverantörer som tillgodoser konsumenters efterfrågan på livsmedel och tillskott för en hälsosam livsstil och välbefinnande. Svensk Egenvård består även av leverantörer som tillgodoser konsumenters efterfrågan av växtbaserade läkemedel för att förebygga, lindra och bota milda sjukdomstillstånd